SHOW

871006_show_PS4806_01_opt.jpg
871006_show_PS4806_02_opt.jpg

SKU: 871006
ΜΙΚΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
839,00 €
AMESA_DIATHESIMO.jpg
871001-PAX-120_01_opt.jpg
871001-PAX-120_02_opt.jpg

SKU: 871002
ΜΙΚΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
350,00 €
AMESA_DIATHESIMO.jpg
871001-PAX-120_01_opt.jpg
871001-PAX-120_02_opt.jpg

SKU: 871001
ΜΙΚΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
299,00 €
AMESA_DIATHESIMO.jpg
87007_pm06_01_opt.jpg
87007_pm06_02_opt.jpg

SKU: 871007
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ
199,00 €
AMESA_DIATHESIMO.jpg
871005_cm_800_01_opt.jpg
871005_cm_800_02_opt.jpg

SKU: 871005
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ GOOSENECK
89,00 €
AMESA_DIATHESIMO.jpg